Inspirationskällor till Star Wars: 633 Divisionen

Star Wars handlar om krig, det står ju i titeln. Mer specifikt är det ett krig som är väldigt mycket inspirerat av andra världskriget, eller i alla fall filmer som handlar om andra världskriget....