Märkliga-översättnings-teatern ger: ”Dricks”

Denna gång handlar det om en översättningsmiss som får mig att undra om översättare på vissa sätt har det lättare när de översätter humor än när de tar sig an verk med en mer...