TyranidsTermagantsTill skillnad från de Warhammer 40,000-utomjordingar vi tidigare tittat på är tyranids inte inspirerade av någon fantasy-motsvarighet, utan är istället en variant på ett klassiskt science fiction-koncept: Insektslika, djuriska utomjordingar i stora svärmar som krossar allt i sin väg. Det finns många exempel på idén innan Warhammer 40,000, och ett flertal efteråt också, och jag tror faktiskt att tyranids kan ha haft ett visst inflytande på nyare inkarnationer av idén.

TyranidRippersLikt orker har inte tyranids någon väldigt detaljerade bakgrundhistoria om sitt ursprung, det enda vi vet om det är att de kommer från någonstans utanför Vintergatan. Hur en sådan märklig art som tyranids kommit till är det ingen som vet, och det går inte att kommunicera med dem för att ta reda på det. Namnet ”tyranids” har de helt enkelt fått eftersom den första planeten i vår galax som de anföll hette Tyran. Deras historia handlar istället främst om hur de anfallit vår galax ett flertal gånger, i form av stora svärmar av skepp och varelser kallade hive fleets. Den första av dessa fick namnet Hive Fleet Behemoth, och troddes av Imperiet vara alla tyranids som existerade, tills ytterligare en dök upp, som fick namnet Hive Fleet Kraken. Sedan dess har ytterligare flottor, stora och små, dykt upp och anfallit galaxen från olika håll, och det är ingen som vet hur många fler som kan vara på väg.

TyranidLictorTyranids drivs endast av de djuriska instinkterna att äta, fortplanta sig och leva vidare, och det gör de genom att varje Hive Fleets skepp reser till planeter med organiskt liv och slukar allt organiskt material tills planeten är helt livlös, vartefter flottan fortsätter vidare till nästa planet. Innan skeppen börjar sluka planeter skickar de först ner svärmar av varelser för att utrota allt eventuellt motstånd, och det är dessa svärmar som utgör de egentliga tyranid-arméerna. Om varelser i svärmen dör kan deras organiska material helt enkelt slukas med allt det andra och användas för att skapa nya varelser, vilket är ett skäl till att tyranids är så svåra att besegra. De kan inte besegras bara genom att orsaka dem stora förluster, de måste utrotas helt och hållet, annars växer det sig snabbt lika starka som de var ursprungligen. Deras destruktiva kraft är skräckinjagande, genom åren att de lyckats sluka hela Space Marine-chapters och en och annan eldar-craftworld, och på andra ställen bara stoppats genom enorma förluster hos försvararna av planeter.

TyranidBiovoreTyranid-arméer består som sagt av diverse olika läskiga varelser, och all deras teknologi (inklusive ovan nämnda skepp) är också organisk. De olika vapnen som tyranids bär på är antingen organ i deras kroppar, eller mindre organismer med ”ammunition” i form av frätande syra, benskärvor eller ännu mindre varelser som flyger fram genom luften och tuggar på sina offer. Allt detta kommer sig av att tyranids har en extremt snabb evolutionsförmåga. Inne i varje tyranid-skepp pågår en ständig biologisk process som ”föder” nya varelser, och denna dra nytta av det organiska material som slukats. Fördelaktiga gener tas från det för att förbättra tyranid-organismerna, vilket kan leda till att olika Hive Fleets får något olika utseenden och egenskaper beroende på vilka planeter de slukat (så de har, likt andra Warhammer 40,000-arméer, en ursäkt för att spelarna ska kunna måla dem i vilka färger de vill). En del tyranid-miniatyrer som gjorts har faktiskt mer eller mindre subtila drag av andra arter, till exempel ork-liknande och eldar-liknande tyranids.

TyranidHiveTyrantAlla tyranids styrs av ett enormt kollektivt medvetande, kallat Hive Mind. Detta medvetande är så mentalt mäktigt att tyranids framfart orsakar ett fenomen känt som ”the shadow in the warp”, det ”överröstar” all annan form av mental energi, så att psykers från andra arter i bästa fall inte kan använda sina krafter och i värsta fall drivs till vansinne av tyranids blotta närvaro. Det innebär också problem för rymdskepp att navigera och för kommunikationen mellan planeter, vilket innebär att en planet som blir anfallen av tyranids i princip isoleras från resten av galaxen, och måste klara sig på egen hand. Det mäktiga Hive Mind har dock ändå vissa begränsningar. De lägst stående varelserna i tyranids arméer är inte i direkt kontakt med det, utan får ”signalen” via andra, större varelser av olika slag, kollektivt kallade ”synapse creatures”. Om kontakten med Hive Mind bryts leder det till stor förvirring bland tyranids, då de börjar agera efter egen instinkt istället. En viktig strategi för att besegra tyranids är därför att först döda synaps-varelserna, men detta är ofta lättare sagt än gjort, då dessa varelser är de största och farligaste i svärmen (i vissa utgåvor av Warhammer 40,000 har tyranids en regel kallad ”Shoot the big ones!”, som innebär att motståndaren kan fokusera eld på större tyranids även när det finns mindre i närheten).

TyranidWarriorsDen viktigaste synaps-varelsen i en tyranid-armé är en hive tyrant, ett stort och läskigt monster som kan vara utrustat med flera olika sorters vapen, och kan säga vara tyranids motsvarighet till en general eller dylikt. Denna har allt som oftast en eskort av varelser med det mindre fantasifulla namnet warriors, som även de fungerar som synapser, och kan likställas med andra arméers officerare. Hive Tyrants och Warriors är också psykers (och påverkas förståss inte av den ovan nämnda skuggan som andra arters psykers), men det finns också en varelse som är till enbart för att vara en psyker, kallad zoanthrope. Det bör förresten kanske nämnas att samtliga namn på olika typer av tyranids är sådana som hittats på av Imperiet för att klassificera dem, inte av tyranids själva (så djuriska som de är har de ju inget egentligt språk).

TyranidHormagauntsArméns fotsoldater, de stora svärmande horderna av varelser som ”kommenderas” av synapsvarelserna, utgörs till stor del av varelser kollektivt kallade ”gaunts”. Det finns olika varianter av dessa, inklusive termagants (ja, det stavas så) som bär på organiska skjutvapen, hormagaunts som har klor att anfalla i närstrid med, och gargoyles som är utrustade med vingar. En ännu mindre typ av tyranid är rippers, som har som uppgift att tugga i sig och smälta organiskt material så att det blir lättare för tyranid-skeppen att senare sluka det.

TyranidsOneEyeAndra mer specialiserade organismer i svärmen inkluderar levande artilleripjäser kallade biovores, skräckinjagande infiltratörer kallade lictors, och stora biffiga monster kallade carnifex. Alla dessa varelser har olika underkategorier med ytterligare specialiseringar, såsom eldsprutande varianter på biovores kallade pyrovores. Det kan också nämnas att trots att de är djuriska monster som slukas upp och återföds efter varje invasion så har Games Workshop ändå gjort försök att ge dem några unika specialkaraktärer, likt andra arméer. Bland dessa finns exempelvis ”Old One Eye”, en carnifex som kan sägas vara en tyranid-motsvarighet till Moby Dick, och ”The Swarmlord”, en extra skräckinjagande hive tyrant.

TyranidsGenestealersEn av de mest intressanta (och skräckinjagande) varelserna bland tyranids är de ökända genestealers. I strid är de dödliga motståndare, med hög rörelseförmåga och klor vassa nog att skära igenom Space Marine-rustning, men det är inte deras mest intressanta egenskap. Genestealers sprids ut av Hive Fleets i galaxen, de gömmer sig ombord på rymdskepp, och infiltrerar bebodda planeter som en sorts ”förtrupp” till den kommande invasionen. Om en genestealer kommer i kontakt med en människa (eller annan organism) kan de istället för att döda den implantera den med ett embryo som omvandlar värdorganismens DNA, så att den blir en så kallad genestealer-hybrid. Hybriden sprider i sin tur genestealer-DNA vidare genom att para sig med andra personer, och varje ny generation av hybrid blir mer och mer lik värdorganismens art, så att de kan leva bland vanliga personer utan att väcka misstanke. Hybriderna utgör tillsammans en så kallad genestealer-kult, som gör sitt bästa för att infiltrera viktiga samhällsfunktioner på hemplaneten, ibland genom att låtsas vara en harmlös religiös organisation. Ledaren för kulten är den genestealer som påbörjade processen, denna ”patriark” kan mentalt kontrollera sina hybrider, och drar också psykisk energi från dem, så att den kan skicka ut en signal till en Hive Fleet och locka den till planeten. När invasionen närmar sig drar kulten ut i krig och försöker förstöra så mycket som möjligt av samhället de infiltrerat, så att planeten får svårare att försvara sig mot de invaderande tyranids. Fördelen med denna typ av infiltration är också att den bara kan generera en tillräckligt stark signal om det finns tillräckligt med levande varelser på planeten, vilket gör att en Hive Fleet kan undvika att slösa energi på anfalla planeter med för lite organiskt material att sluka.

GenestealerCultGenestealer-kulter är fascinerande i hur de kombinerar mänsklig intelligens och list med de monstruösa djuriska egenskaperna hos tyranids, och visar hur tyranids faktiskt kan vara något mer subtila, och inte bara invadera med massor med blodtörstiga monster. Olika utgåvor av Warhammer 40,000 har utöver regler för tyranids-arméer också haft regler för en separat genestealer-kult-armé, vilket är en intressant variant för spelare då de kan vara utrustade med vanliga, icke-organiska vapen och åka runt i fordon såsom bilar och byggarbetsfordon, samtidigt som de också kan innehålla läskiga organiska skapelser. Genestealers har också fått genomslagskraft tack vare spinoffspelet Space Hulk, där man spelar strider mellan Space Marines och genestealers i korridorerna på stora rymdskepp.

TyranidGargoylesTyranids kan tyckas ha något mindre personlighet än andra Warhammer 40,000-arméer, då de överlag bara är hungriga monster som vill sluka allt i sin väg, utan någon djupare motivation bakom det. Det intressanta med dem är då snarare deras märkliga biologi och de många konstiga varelser som deras arméer kan bestå av, varelser som kan modifieras på olika sätt efter spelarens tycke. Och vill man ha lite mer personlighet finns det ju som sagt också genestealer-kulter, vilka jag tycker är ett av de mest fascinerande koncepten i Warhammer 40,000 över huvud taget. I en galax befolkad av många obehagliga saker kan tyranids ändå hävda sig som en av de obehagligaste.

Publicerat av Fredde TyranidsSymbol

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s