Nördfavorit – Ralph H. Baer

TV-spelens fader.Det är ofta svårt att definiera en startpunkt, en definitiv uppfinnare, av de flesta kulturella medier, såsom film, musik, litteratur, teater eller serier. Så är också fallet när det gäller elektroniska spel, speciellt då denna övergripande term sedan kan delas in i underkategorier såsom datorspel, TV-spel, arkadspel och bärbara spel, som alla har sina egna historier och till en viss del började växa fram samtidigt, inspirerade av varandra, men utan någon direkt linjär progression från en kategori till nästa. Om vi fokuserar på endast TV-spel, det vill säga, interaktiva spel i form av en maskin kopplad till en TV-apparat, är det dock ganska allmänt vedertaget bland spelhistoriker att uppfinnaren av det första exemplet på mediet, ”TV-spelens fader”, hette Ralph Henry Baer, född 1922, död 2014. Fortsätt läsa ”Nördfavorit – Ralph H. Baer”

Början till något stort

Här är ett litet filmklipp från 1969 i vilket två snubbar vid namn Ralph H. Baer och Bill Harrison visar upp en mackapär de har byggt:

Videon är intressant på flera sätt, bland annat för att de visar kanske den första förekomsten av en fin gammal tradition när man spelar TV-spel med en annan person: Att snacka skit om honom. Baer påpekar också att de sitter och spelar när de borde jobba, något som många av oss säkert kan relatera till. Allt som allt så ser det ut som att det här med att använda en TV-apparat till att spela spel verkar vara en intressant idé, kanske något att jobba vidare på? Det hela avslutas med att Baer undrar om någon annan vill spela.

Ja, det vill jag.

Publicerat av Fredde