X-COM-historia: Rebelstar

Riktiga män slåss i rymden i bar överkropp!Det verkar råda en viss förvirring gällande detta spel, på grund av dess namn. Men Rebelstar är inte samma spel som Julian Gollops tidigare Rebelstar Raiders, även om spelen har många likheter. Man kan väl säga att Rebelstar är en utveckling av Rebelstar Raiders, och ett spel som liknar det framtida X-COM betydligt mer än sina föregångare. Här introducerade Gollop ett flertal koncept som skulle bli viktiga spelmekanismer i hans senare spel.

Grundmekanismen i Rebelstar är dock densamma som i Rebelstar Raiders. Rebellerna måste slåss mot det onda imperiet, och de gör det i turordningsbaserade strider där de måste hushålla med sina handlingspoäng. Den mest intressanta nyheten är att det nu finns fler saker att göra med dessa handlingspoäng än att gå och skjuta. Till att börja med kan man välja två olika sätt att skjuta, antingen ett ”snap shot” som kostar få handlingspoäng men inte är väldigt träffsäkert, eller ett ”aimed shot” som kostar fler handlingspoäng men är mer träffsäkert (även om det fortfarande händer att det missar). Detta innebär ett viktigt taktiskt avvägande, ska du låta din soldat skjuta flera snabba men inte så pricksäkra skott mot en fiende, eller några få (oftast bara ett per runda) som förhoppningsvis träffar? Ska soldaterna stå stilla för att kunna skjuta mer, eller röra sig framåt för att komma närmare fienden och därmed öka chansen att träffa? Olika vapen har också olika kostnader för att skjuta, så att de som kan avfyra många skott för lite handlingspoäng är väldigt effektiva. Fortsätt läsa ”X-COM-historia: Rebelstar”